آرشیو تگها: ماده 1277 قانون مدنی

ماده 1277 قانون مدنی

دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالتنامه رسمی انکار مندرجات سند رسمی محسوب و به استناد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک مسموع نیست؟

بیشتر بخوانید »