خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 14 قانون امور حسبی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 14 قانون امور حسبی

حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

در رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مشخص شد که با لحاظ مواد 2 و 14 و 45 قانون امور حسبی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر چه اختیاراتی در تحصیل دلیل دارد.

بیشتر بخوانید »