خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 14 قانون شورای حل اختلاف

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 14 قانون شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای مزبور است و چون این شورا با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری نیست نمی تواند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی با غیرقضایی است، استناد کند.

بیشتر بخوانید »