خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (رأی وحدت رویه ۷۲۵)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم محسوب گردیده و در مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

بیشتر بخوانید »

شکایت مجدد شخص ثالث اجرایی بعد از قطعیت حکم، اعتبار امر محکوم بها دارد (نطریه مشورتی ۱۷۹)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماهیتاً دعوا بوده و شکایت به معنای خاص نیست در تیجه طرح مجدد دعوای شخص ثالث اجرایی مشمول اعتبار امر مختومه می شود.

بیشتر بخوانید »