آرشیو تگها: ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی

قوانین و مقررات پولی و بانکی

ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب 1381 مجلس ناظر به فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز است.

بیشتر بخوانید »

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات قرارداد جعاله توسط بانک ها مشروع و قانونی است

شعبه دادگاه

با توجه به تبصره یک اصلاحی 29 اسفند 1376 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک ها مشروع گردید، در نتیجه در قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت دار، بانک مستحق مطالبه این خسارت از تاریخ سررسید قرارداد جعاله است.

بیشتر بخوانید »