آرشیو تگها: ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی

شیوه نامه قوانین و مقررات

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد.

بیشتر بخوانید »