آرشیو تگها: ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب ۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه

حمایت از شهود

در راستای حمايت از شهود و مطلين و نيز در اجراي تبصره یک ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري‌ 1392 آیين نامه اجرایي حمايت از شهود و مطلعان در تاريخ 26 دي 1394 تصويب شد.

بیشتر بخوانید »