آرشیو تگها: ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان مصوب 1395 هیأت وزیران

شناسنامه فنی ساختمان

قضاوت آنلاین: در نهایت در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان و قسمت اخیر بند «د» ماده یک آئین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل و شناسنامه فنی ساختمان، تصویب گردید.

بیشتر بخوانید »