آرشیو تگها: ماده 230 قانون مدنی

ماده 230 قانون مدنی

حکم تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی

شعبه دادگاه

حکم به تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی با لحاظ اصل 40 قانون اساسی، ماده 230 قانون مدنی، مسئولیت قراردادی متخلف از قرارداد و قاعده لاضرر

بیشتر بخوانید »