آرشیو تگها: ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه

در اجرای ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع تصویب شد.

بیشتر بخوانید »