خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 247 قانون مالیات های مستقیم

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 247 قانون مالیات های مستقیم

چگونه به برگ تشخیص مالیات اعتراض کنیم و مرجع رسیدگی به آن کجاست + نمونه متن اعتراض مالیاتی

مقالات حقوقی

اگر مؤدی مالیاتی به میزان مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشد، نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات و مراجع قانونی رسیدگی کننده به این اعتراض چست؟

بیشتر بخوانید »