آرشیو تگها: ماده 30 قانون بیمه

دعوای مطالبه خسارت بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد مستند قانونی است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: حق جانشینی بیمه گر در قانون بیمه 1316 ناطر به رجوع او به مقصر حادثه بوده نه بیمه‌‌گذار، در نتیجه طرح دعوای بیمه گر علیه بیمه گذار موضوعیت ندارد.

بیشتر بخوانید »