آرشیو تگها: ماده 4 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی درخواست اهداء جنین؛ رأی وحدت رویه ۷۵۵)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین:درخواست زوجین نابارور برای اهدای جنین به آنان، جنبه ترافعی نداشته و دعوی محسوب نبوده، به همین جهت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت آنان است.

بیشتر بخوانید »