آرشیو تگها: ماده 412 قانون تجارت

عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: در این که با توقف چند دین، وقفه در پرداخت دیون تاجر محقق می شود، اختلاف نظر است. برخی عقیده دارند که با وقفه در پرداخت یک دین توقف حاصل نمی شود.

بیشتر بخوانید »