آرشیو تگها: ماده 418 قانون تجارت

حدود اختیارات مدیر تصفیه در اقامه دعوی به قائم مقامی تاجر ورشکسته

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب می شود، اختیارات وی محدود به حقوقی و امور مالی تاجر مزبور بوده و در امور غیرمالی هیچگونه اختیاری ندارد.

بیشتر بخوانید »