آرشیو تگها: ماده 457 قانون مجازات اسلامی

ممنوعیت تشدید مجازات جزای نقدی به حبس

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات جزای نقدی حکم بدوی را به مجازات حبس تشدید کند یا خیر؟

بیشتر بخوانید »