آرشیو تگها: ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

ممنوعیت تشدید مجازات جزای نقدی به حبس

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات جزای نقدی حکم بدوی را به مجازات حبس تشدید کند یا خیر؟

بیشتر بخوانید »