آرشیو تگها: ماده 49 قانون بیمه اجباری

دایره شمول تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری (نظریه مشورتی شماره 3186 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: سئوال مهم در خصوص تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که آیا با پذیرش بیمه نامه، نباید هیچ نوع قرار تأمین کیفری دیگری صادر شود؟

بیشتر بخوانید »