آرشیو تگها: ماده 538 قانون تجارت

مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی

شعبه دادگاه

اعتراض به حکم ورشکستگی ماده 537 قانون تجارت برخلاف اعتراض ثالث به سایر احکام موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی دارای مهلت است.

بیشتر بخوانید »