آرشیو تگها: ماده 58 قانون مجازات اسلامی

محکومان به حبس ابد مشمول آزادی مشروط نمی شوند (رأی ۷۶۴)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: با توجه مواد 58 و 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومان به حبس ابد، با تحمل هر میزان مجازات، نمی توانند مشمول مشمول آزادی مشروط شوند.

بیشتر بخوانید »