آرشیو تگها: ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

صرف برقراری تماس های تلفنی و ارسال پیامک های متعدد، جرم رابطه نامشروع نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: آیا با توجه به ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ارسال پیامک های متعدد و تماس های تلفنی پیاپی زن و مرد یا پسر و دختر رابطه نامشروع خواهدبود؟

بیشتر بخوانید »