آرشیو تگها: ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

کشیدن روسری از سر خانم در ملاء عام مصداق ارتکاب فعل حرام است

آراء دادگاه کیفری

در این که اگر شخصی در ملاء عام روسری خانمی را از سرش بردارد،فعل ارتکابی توهین عملی بوده یا از مصادیق ارتکاب فعل حرام است، اختلاف قضایی وجود دارد.

بیشتر بخوانید »

تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

قرارهای دادسرا

رویه قضایی در ضمانت اجرای کیفری روزه خواری در ملاء عام از گذشته تا سنوات اخیر با لحاظ ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستخوش تغییر شد.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

روزه خواری

قضاوت آنلاین: رویه قضایی، عنصر قانونی روزه خواری در ملاء عام را ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌داند اما تدقیق در الفاظ این ماده مؤید نتیجه دیگری است.

بیشتر بخوانید »