آرشیو تگها: ماده 64 قانون مجازات اسلامی

شرایط تعیین مجازات جایگزین حبس (رأی وحدت رویه ۷۴۶ )

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ این قانون نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید »