آرشیو تگها: ماده 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی وحدت رویه 721)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی، محل حدوث نتیجه و محل اقامت شاکی به عنوان مخاطب تماس بوده که گوشی را بر می دارد نه محل اقامت شخص مزاحم و متهم.

بیشتر بخوانید »