آرشیو تگها: ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مسئولیت مدنی سارقان در رد مال شاکی (رأی وحدت رویه 799)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مسئولیت مدنی سارقان در رد اموال مسروقه برابر رأی وحدت رویه 799 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مساوی است نه به نحو تضامنی

بیشتر بخوانید »