بایگانی برچسب: ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مسئولیت مدنی سارقان در رد مال شاکی

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مسئولیت مدنی سارقان در رد مال شاکی با توجه به ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قواعد عام مسئولیت مدنی به طور تساوی است نه به نحوه تضامن

ادامه نوشته »