آرشیو تگها: ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

نوشتن کلمه امانت در فاکتور فروش اثری در وقوع خیانت درامانت ندارد

شعبه دادگاه

آیا درج کلمه امانت در فاکتور فروش طلا دلیل وجود رابطه امانی بوده و عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار و عدم استرداد طلاها خیانت در امانت است؟

بیشتر بخوانید »

محل وقوع جرم خیانت در امانت نسبت به حمل کالای امانی

نشست قضایی گروه تلگرامی تحلیل کاربردی حقوق

قضاوت آنلاین: در جرم خیانت در امانت، هرگاه محل سپردن کالا غیر از محل تصاحب، استعمال، تلف و مفقودشدن آن باشد، محل وقوع جرم در کدامیک از محل های عناصر مادی است؟

بیشتر بخوانید »

استفاده دارنده از چک تضمینی، خیانت در امانت نیست

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: هرگاه چک برای تضمین انجام معامله ای صادر و تحویل دارنده شود، عدم استرداد آن از سوی دارنده و استفاده وی از چک، جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم خیانت در امانت (رأی ۵۴۷)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

در حمل و نقل کالا از یک شهر به شهر دیگر، در صورت نرسیدن کالا به مقصد و عدم کشف محل وقوع جرم، دادسرا و دادگاه محل کدام محل صلاحیت دارد؟

بیشتر بخوانید »