آرشیو تگها: ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

درجه جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی و مرجع رسیدگی آن (رأی وحدت رویه ۸۰۷)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی درجه هفت بوده و برابر رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی آن با دادگاه است.

بیشتر بخوانید »

ایجاد مزاحمت در آپارتمان (نظریه ۴۶۷۵)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

عنصر قانون عمل ایجاد مزاحمت در آپارتمان از قبیل کشیدن کشیدن اشیاء بر کف، کوبیدن سقف و غیره در قوانین جزایی و مرجع صالح به آن چیست؟

بیشتر بخوانید »

حکم نصب دروبین مداربسته در مشاعات آپارتمان (نظریه ۱۴۸۴)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا نصب دوربین مداربسته در مشاعات آپارتمان چه حکمی دارد، آیا با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره مجاز ولی هر یک از ساکنین ممنوع است؟

بیشتر بخوانید »

ممنوعیت تشدید مجازات جزای نقدی به حبس

نشست قضايی قضات دادگستری

آیا دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات جزای نقدی حکم بدوی را به مجازات حبس تشدید کند یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

قطع درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی دو جرم مستقلند (رأی وحدت رویه ۶۸۵)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

جرایم قطع غیرمجاز درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست به موجب رأی وحدت رویه 685 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از یکدیگرند.

بیشتر بخوانید »