آرشیو تگها: ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه

نشست قضايی قضات دادگستری

مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه با لحاظ بند یک ماده 3 قانون وصول، جدول پیوست قانون بودجه سالانه و ماده 137 قانون مجازات اسلامی

بیشتر بخوانید »