بایگانی برچسب: ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

تصمیم قضایی

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره مؤید آثار مثبت تعلیق تعقیب در اصلاح و باز اجتماعي مرتكب جرم است.

ادامه نوشته »