آرشیو تگها: مجازات امور خلافی

آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی

آیین نامه امور خلافی نسبت به اعمالی که در سایر قوانین جزایی برای آن ها مجازاتی تعیین نشده است، ضمانت اجرای کیفری حبس و جزای نقدی تعیین نموده است.

بیشتر بخوانید »