آرشیو تگها: مجازات تهیه پایان نامه

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی

متون حقوقی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی

بیشتر بخوانید »