آرشیو تگها: مجازات جایگزین حبس

اعمال مجازات جايگزين حبس براي پزشكان (بخشنامه 8675 رئیس قوه قضاییه)

قضاوت آنلاین: در جرم قتل غیرعمد که پزشک متهم است، بنا به ملاحظاتی از جمله حساسیت مشاغل پزشکی و جایگاه آنان، قضات محاکم از مجازات های جایگزین حبس استفاده نمایند.

بیشتر بخوانید »