آرشیو تگها: مجازات روزه خواری

تظاهر به روزه خواری در ملاء عام جرم و قابل مجازات نیست

قرارهای دادسرا

رویه قضایی در ضمانت اجرای کیفری روزه خواری در ملاء عام از گذشته تا سنوات اخیر با لحاظ ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دستخوش تغییر شد.

بیشتر بخوانید »

ضمانت اجرای کیفری عمل روزه خواری در ملاء عام

روزه خواری

قضاوت آنلاین: رویه قضایی، عنصر قانونی روزه خواری در ملاء عام را ماده 638 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌داند اما تدقیق در الفاظ این ماده مؤید نتیجه دیگری است.

بیشتر بخوانید »