بایگانی برچسب: مجازات شدید

ملاک تعیین درجه مجازات کیفر حبس است (رأی وحدت رویه ۷۴۴)

حبس

قضاوت آنلاین: هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تمام بحث در ضابطه تشخیص مجازات شدید از میان مجازات های متعدد یک جرم خاتمه داده و حبس را ملاک مجازات شدید دانسته است!

ادامه نوشته »