بایگانی برچسب: مجازات فیلم مبتذل

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی

قانون سمعي و بصري,قانون فعاليت در امور سععي و بصري

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، ناظر به تعیین مجازات انواع جرائم نسبت به آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل است.

ادامه نوشته »