آرشیو تگها: مجازات نگهداری کبوتر

قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

متون حقوقی

کبوترپرانی، نگهدای و پرورش کبوتر و به پرواز درآوردن آن در حریم برخی امکان از نظر قانون تشدید مجازات کبوترپرانی جرم و قابل مجازات است.

بیشتر بخوانید »