آرشیو تگها: مجله حقوق جزا و جرم شناسی

مجله حقوق جزا و سیاست جنایی

مجله حقوق جزا و سیاست جنایی

مجله حقوق جزا و سیاست جنایی که با عنوان قبلی «حقوق جزا و جرم شناسی» از مجله «اندیشه های حقوقی» برگرفته شده است که از سال 1391 شروع به فعالیت نموده است.

بیشتر بخوانید »