آرشیو تگها: مجوز ترجمه

ترجمه اثر بدون مجوز و کسب اجاره از صاحب آن ممنوع است

نشست قضايی قضات دادگستری

قضاوت آنلاین: آیا مطابق قوانین موضوعه مدنی یا کیفری ایران، ترجمه اثر منوط بدون اخذ مجوز از صاحب اثر و مؤلف دارای ضمانت اجرای مدنی یا جزایی می باشد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »