آرشیو تگها: محاسبه مهریه به نرخ روز

آیین نامه اجرایی کیفیت محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

شاخص بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران

قضاوت آنلاین: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، اجازه محاسبه مهریه از نوع وجه رایج را تجویز نمود اما كيفيت احتساب آن برابر آیین نامه اجرایی این تبصره است.

بیشتر بخوانید »

عطف به ما سبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز (رأی وحدت رویه 647)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: تبصره الحاقی 29 تیر ماه 1376 به ماده 1082 قانون مدنی از قوانین تفسیری محسوب گردیده و در نتیجه نسبت به مهریه های قبل وضع خود عطف به ماسبق می شود.

بیشتر بخوانید »