آرشیو تگها: محدودیت های اعضای شورای اسلامی

ممنوعیت معامله اعضاء شورای اسلامی کشور و وابستگان آنها (نظریه 3106)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعضاء شواری اسلامی کشور و وابستگان آنها حق انعقاد معامله اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره با دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها را ندارند.

بیشتر بخوانید »