آرشیو تگها: محدودیت چک برگشتی بنگاه اقتصادی

آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک مصوب 1398 هیأت وزیران

چک

هیأت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک را در تاریخ 6 شهریور 1398 در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد.

بیشتر بخوانید »