آرشیو تگها: مدرسه ساز

ابطال آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (رأی ۱۶۲۶)

آرای دیوان عدالت اداری

آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس برابر رأی وحدت رویه 1626 دیوان عدالت اداری مغایر اصل 30 قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید »

سوغات دو همسفر

خاطره

سوغات ناصرالدین شاه ایران و امپراطور ژاپن بعد از سفر به اروپای صنعتی و پیشرفته آن روز و آثار دستورات آنان بعد از بازگشت به کشور چه بود؟

بیشتر بخوانید »