آرشیو تگها: مدرسه غیر انتفاعی

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در تاریخ 26 تیر 1398 به تصویب هیأت وزیران رسید و اجرایی شد.

بیشتر بخوانید »

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

متون حقوقی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 14 آذر 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »