آرشیو تگها: مرجع رسیدگی به تخلفات بیمه ای

آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه

آیین نامه اجرایی

آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »