آرشیو تگها: مرور زمان جرم

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی وحدت رویه ۸۲۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها برابر رأی وحدت رویه شماره 822 - 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم آنی شناخته شد نه مستمر

بیشتر بخوانید »

مرور زمان پرداخت عوارض تغییر کاربری غیر مجاز

دادستانی کل کشور

آیا محکومیت به پرداخت عوارض جرم تغییر کاربری غیر مجاز به علت فقدان وصف مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی است، مشمول مرور زمان نیست؟

بیشتر بخوانید »

مطالبه دیه تصادف سال های گذشته

نشست قضايی قضات دادگستری

مطالبه دیه تصادف ده سال قبل با وصف شمول مرور زمان نسبت به آن و تکالیف دادسرا و دادگاه کیفری با لحاظ تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

بیشتر بخوانید »

مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی در مرور زمان جرائم تعزیری مبداء محاسبه تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه کیفری چه می باشد؟

بیشتر بخوانید »

جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود

شعبه دادگاه

در تقسیم جرائم از حیث عنصر مادی به آنی، مستمر و استمراریافته، جرم استفاده از سند مجعول، در زمره کدامیک از جرائم مزبور است، رویه قضایی واحدی نیست.

بیشتر بخوانید »