آرشیو تگها: مستثیات امر محکوم بها

تصمیم قضایی در مورد حضانت فرزندان مشترک مشمول اعتبار امر مختومه نیست

شعبه دادگاه

مسئولیت حضانت اطفال قبل از رسیدن به سن رشد، می تواند به نفع یکی از زوجین تغییر کند، به این دلیل، تصمیم قضایی در مورد حضانت مشمول امر مختومه نیست.

بیشتر بخوانید »