آرشیو تگها: مستند قانونی حکم

نقد رأی انتشار و معامله نرم افزار برای ارتکاب جرم رایانه ای

نقد و نظر

دادگاه باید در حکم خود کیفیت وقوع عمل مجرمانه، دلایل اثباتی آن و نیز چگونگی انطباق عمل با عنصر قانونی را به همراه ماده قانونی صحیح قید کند

بیشتر بخوانید »