آرشیو تگها: مشاهير حقوق ايران

زندگی نامه میرزا مهدی آشتیانی

آقا شیخ میرزا مهدی آشتیانی

قضاوت آنلاین : شیخ میرزا مهدی آشتیانی، بر علوم اسلامی خصوصاًً فلسفه و منطق تسلطی بی‌مانند داشت و از قضات دارای سمت های قضایی متعدد در عالی ترین سطوح قضایی بود.

بیشتر بخوانید »

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی

شیخ محمد سنگلجی فرزند آیت الله حاج شیخ محمد، دانشمندی متواضع و از مدرسان عالی حقوق دانشکده حقوق و دارای 17 اثر تألیفی در حقوق ، فلسفه و مذهب است.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه میرزا طاهر تنکابنی فقیه نصيری

ميرزا طاهر تنکابني فقيه نصيري

قضاوت آنلاین: آقا ميرزا طاهر تنكابني فرزند ميرزا فرج الله، يكي از چهره هاي مشهور دادگستري و نام آوران مشروطيت و در چندين دوره، وكيل مجلس شوراي ملي مشروطيت بود.

بیشتر بخوانید »