آرشیو تگها: مصادیق کارهای غیرمستمر

تعیین کارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار

کار، کارگر و کارفرما

تعیین کارهای غیرمستمر موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات از سوی هیأت وزیران در تاریخ 20 بهمن 1398 صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »