آرشیو تگها: معافیت از خسارت تأخیر تأدیه

محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ حکم اعسار متوقف می شود (رأی وحدت رویه ۸۲۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

برابر رأی وحدت رویه 824 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به محض صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به چک، محاسبه خسارت تإخیر تأدیه آن متوقف می شود.

بیشتر بخوانید »

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون

قضاوت آنلاین: به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، کلیه اموال و وجوه متعلق شهرداریها از توقیف و تأمین خواسته مصون است.

بیشتر بخوانید »